Vi synger månedens salme for mai

The following is an excerpt.

Den Norske Kirke v/Klæbu menighet har hver måned en salme som skal synges på alle gudstjenester den respektive måneden. Klæbu Damekor fikk oppdraget med å synge månedens salme for mai. Hør oss synge Deg å

Les mer

Oppstart av fysiske korøvelser høsten – 21

The following is an excerpt.

Høstsemesteret er godt i gang og Klæbu Damekor har allerede vært ute og sunget for publikum. Tradisjon tro ble «Kulturuka» og markedsdagen avviklet også i år, og selv om aktivitetene ble avkortet på

Les mer

Korøvelser 2020

The following is an excerpt.

Våren 2020 ble som hos alle andre, litt annerledes enn hva vi hadde tenkt. Etter at sjokket om nedstenging hadde lagt seg, ble det etter hvert et stort savn det å kunne gå på sangøvelse. Hjerner ble lagt i bløt og

Les mer