1.sopraner

 • Anne Wærnes
 • Anne Marit Stokke                                                                 
 • Ellinor Sørum Øgaard
 • Eva Halsetrønning Rambraut
 • Grethe Strand
 • Lillian Tanem                                                                                                
 • Line Hoel

2.sopraner

 • Benthe Storvold Langås
 • Berit Johnsen Gausdal
 • Eli Guri Røragen
 • Kjersti Nordgård
 • Laila Loraas
 • Torill Eidhammer Sjøbakk

1.alter

 • Brit Graneggen
 • Grete Kleven Grendstad
 • Gunhild Stene
 • Heidi Løvli
 • May Aarø Lium
 • Torill Rødseth Moe
 • Turid Mjøen

2.alter                                                                                

 • Aud Flatval
 • Else Marie Grytvik
 • Kari Margrete Kjøsnes