Vi øver i Gamle Festsal hver tirsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.30

2022
Aktivitet
  3. September Busksang under kulturuka
  5. November Konsert i Klæbu kulturhus
18. Desember Julekonsert i Klæbu kirke