Vi øver i Gamle Festsal hver tirsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.30

2021
Aktivitet
Ingen planlagt aktivitet på grunn av Covid-19 pandemi