Org.nr: 983 956 211
Virksomhetsnummer:917 230 102
Kontaktperson, adresse: Aud Flatval, Ratesvingen 22
Postnummer og -sted: 7038 Trondheim
Telefon: 908 49 904