KDK – styret 2022
Navn Mail
Leder Torill E Sjøbakk leder@klabudamekor.com
Nestleder Ellinor S. Øgaard
Sekretær Kari M. Kjøsnes
Kasserer Turid Mjøen
Styremedlem Kjersti Nordgård
Varamedlem 1 Aud Flatval
Varamedlem 2 Anne Wærnes
Varamedlem 3 Lillian Tanem